Bendram verslo ir mokslo projektui – 1,246 mln. Eurų europos regioninės plėtros fondo finansavimas

Viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse UAB „Enerstena“ drauge su Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) gavo 1,246 mln. eurų dalinį Europos regioninės plėtros fondo finansavimą projektui įgyvendinti pagal priemonę „Eksperimentas“. Bendras projekto „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technologijos MultiBET“ biudžetas siekia 1,942 mln. eurų. Projekte numatyta papildyti „Enerstenos“ mokslinių tyrimų laboratoriją nauja matavimų įranga, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas, kurti naujus eko-inovatyvius gaminius. Projekto tikslas – išplėsti įmonės turimą MTEP infrastruktūrą ir vykdyti MTEP veiklas, siekiant sukurti ir komercializuoti inovatyvius produktus.

Šių metų liepos mėnesį startavęs projektas truks trejus metus. Svarbu pažymėti, kad projekto metu bus panaudota ankstesnio, taip pat Europos regioninės plėtros fondo finansuoto „Intelekto“ projekto metu sukaupta patirtis ir sukurta įmonės MTEP infrastruktūra, išlaikytas mokslinių tyrimų tęstinumas. Atsižvelgiant į naujausias pasaulines atsinaujinančios energetikos ir žiedinės ekonomikos tendencijas, bus kuriamos naujos kartos biomasės energetikos technologijos ir įrenginiai. Projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose dalyvaus daugiau nei 40 tyrėjų. Prie projekto prisideda net keturios Lietuvos energetikos instituto laboratorijos: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija, Degimo procesų laboratorija, Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija ir Vandenilio energetikos technologijų centras.

Projekto metu bus sukurti 4 inovatyvūs produktai: multifunkcinė biokuro pakura FlexiFurn, multifunkcinė emisijų ir korozijos redukavimo technologija RedCorr, multifunkcinė kietųjų ir dujinių teršalų filtravimo sistema RedDust ir multifunkcinis agroatliekų degiklis AgroFlame. Išskirtinė visų kuriamų produktų ypatybė – jų daugiafunkciškumas. Bus įdiegtos galimybės deginti įvairialypį biokurą, iš biomasės gaminti ne tik šilumą, bet ir aukštesnės pridėtinės vertės produktus, pritaikyti daugialaipsnius degimo proceso valdymo metodus bei veiksmingas degimo produktų valymo technologijas. Visi šie įrengimai po trejų metų bus siūlomi klientams.