Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė

Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.

Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

Centralizuoto šilumos tiekimo, dujų tiekimo sistemų, produktotiekių ir kitų panašių sistemų funkcionavimo ir plėtros tyrimai.

Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos sistemų ar atskirų jos sektorių (elektros, šilumos, kuro) optimalios plėtros scenarijų modeliavimas ir analizė

EES parametrų tyrimas ir įvertinimas, tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas, sistemos darbo režimų tyrimai.

Atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo, saulės elektrinių (integravimas į ES)

Vėjo ir saulės elektrinių darbo įtakos nustatymas Lietuvos EES

Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas

Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas

Inovatyvių energetikos technologinių sprendimų įgyvendinimo ekonominė – finansinė analizė, panaudojant investavimo rizikos įvertinimo ir valdymo programinę priemonę Decision Tools Suite Industrial @Risk

Pagal užsakovo pateiktus duomenis apie numatomas naujos technologijos technines ir ekonomines charakteristikas ir galimus šių charakteristikų nuokrypius įvertinama tikėtina investavimo rizika, pateikiama projekto rezultatų jautrumo analizė dėl įvairių įtakojančių veiksnių, statistinė turimų duomenų analizė ir prognozės.

Regiono energijos ir emisijų sistemų vertinimas remiantis užsakovo pateiktais duomenimis ir programoje naudojama statistine duomenų baze.

Regiono energijos poreikių, naudojamų technologijų ir energijos gamybos bei tiekimo pusių balansavimas įvertinant atsinaujinančius energijos šaltinius, rajono makroekonominius rodiklius.

Bandinių paviršiaus analizė optiniu mikroskopu

Galimybė atlikti bandinių analizę aukštos kokybės optiniu mikroskopu su galimybę vaizdus išsaugoti didelės skiriamosios gebos nuotraukomis. Mikroskopo didinimas parenkamas tarp 100, 200, 500 ir 1000 kartų. Nuotraukos daromos specialiai optinei mikroskopijai sukurta skaitmenine NIKON DSF-1Fi kamera, kurios daromų nuotraukų rezoliucija yra 2,560 x 1,920 taškų.