Dėl mokslinių tyrimų institutų tinklo pertvarkymo

2019 m. liepos 26 d. vykusiame Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos posėdyje pritarta mokslinių tyrimų institutų tinklo pertvarkai.

Taryba pasiūlė pirmame pertvarkos etape tris institutus, vykdančius socialinių mokslų srities mokslinius tyrimus – Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą – sujungti į Lietuvos socialinių mokslų centrą.
Antrajame etape bus apsispręsta dėl fizinių, gamtos, žemės ūkio, sveikatos ir technologijos mokslų sričių institutų – Fizinių ir technologijos mokslų centro, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Gamtos tyrimų centro ir Inovatyvios medicinos centro – galimo­ sujungimo į tarptautinio pavyzdžio tinklinę mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją – MTTO (angl. Research and Technology Organisation, RTO). Nutarta įpareigoti Institutų asociacijos valdybą, padedant tarptautiniams ekspertams, parengti siūlymus dėl numatomos MTTO organizacinės struktūros, valdymo, finansavimo, vykdomų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos organizavimo ir kitų pertvarkymui reikalingų veiksmų, bei iki 2020 m. liepos 1 d. pasitelkus ekspertus, įvertinti Institutų asociacijos valdybos parengtus siūlymus ir spręsti dėl tolesnių veiksmų.
Taip pat ketinama užtikrinti geresnį institutų, vykdančių humanitarinių mokslų srities mokslinius tyrimus – Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto – koordinavimą, išplečiant šių institutų asociacijos koordinacinę tarybą.

Išsamiau skaitykite Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos spaudos pranešime:
https://lrvk.lrv.lt/lt/naujienos/bus-pertvarkomas-moksliniu-tyrimu-institutu-tinklas