Direktoriaus dr. Sigito Rimkevičiaus šventinis kreipimasis

🎄 Baigiantis 2021 metams dėkojame instituto darbuotojams ir partneriams už pastangas ir indėlį į bendrus instituto rezultatus.

Sveikiname su instituto veiklos 65-metų sukaktimi bei linkime gražių ir ramių artėjančių Šv. Kalėdų bei sveikų ir laimingų Naujųjų 2022 metų.