Doktorantūros studijos Lietuvos energetikos institute 2024

Kviečiame studijuoti perspektyviose Žaliojo kurso tematikose su galimybe įsidarbinti!

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, įgijusius magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir stoti į doktorantūros studijas:
▶️ energetikos ir termoinžinerijos,
▶️ aplinkos inžinerijos
▶️ ir ekonomikos mokslo kryptyse.

Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio stipendija: 1-aisias studijų metais – 1045 Eur/mėn, nuo antrųjų – 1210 Eur/mėn.

LEI DOKTORANTAMS SUDAROME SĄLYGAS:
✓ Įsidarbinti studijų metu;
✓ Tyrimams naudoti naujausią pasaulinio lygio mokslinę įrangą;
✓ Stažuotis užsienio mokslo centruose;
✓ Skelbti mokslo pasiekimus tarptautinėse konferencijose;
✓ Dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose;
✓ Tobulėti aktyviame instituto mokslininkų kolektyve, plėsti savo kompetencijas, įgyti naujų įgūdžių.

Kartu ieškokime sprendimų šių dienų ir ateities problemoms!
Klimato kaita,  tvari ekonomika, atsinaujinanti energetika,  išmanieji miestai ir energijos tinklai, vandenilio energetika, branduolinė energetika – tarp daugelio aktualių sričių, su kuriomis dirba LEI mokslininkai.

➖➖

DISERTACIJŲ TYRIMŲ TEMATIKOS STOJANTIESIEMS 2024 M. IR STOJIMO SĄLYGOS:
https://www.lei.lt/doktorantura/priemimas-i-doktoranturos-studijas/

SVARBIOS DATOS:
✓ Dokumentai priimami: birželio 3-20 d.
✓ Priėmimo konkursas: birželio 28-30 d.
✓ Papildomas konkursas: spalio-lapkričio mėn.