Dr. Vytautui Akstinui skirta LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premija

Lietuvos mokslų akademija kasmet rengia LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą.

2022 m. vasario 15 d. vykusiame LMA prezidiumo posėdyje skirtos premijos 2021 m. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštai konkurso dalyviams.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje premija skirta Dr. Vytautui Akstinui (Lietuvos energetikos institutas) už mokslo darbą „Assessment of extreme hydrological phenomena of Lithuanian rivers in the past and their projections under climate change / Lietuvos upių istorinių ekstremalių hidrologinių reiškinių vertinimas ir jų prognozė klimato kaitos sąlygomis“.

Pridedamas LMA prezidiumo nutarimas

Visi nugalėtojai: Skirtos premijos 2021 m. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

LMA informacija