Projekto „Ecoflow“ naujienos: Tyrimai Mūšos, Suosos ir Lėvėns upių atkarpose

2018 metų vasarą LEI ekspertai tęsia projekte numatytas ekspedicijas. Liepos 3–5, 16–17 ir 26–27 d. projekto ekspertai atliko hidromorfologinius upės tyrimus bei rinko biologinius duomenis skirtingose Mūšos, Suosos ir Lėvens upių atkarpose.

Apie projektą: 2017 metų balandžio 11 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyrimų institutu pradėjo vykdyti Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektą „Ekologinio debito nustatymas Latvijos–Lietuvos pasienio upių baseinuose”. Projekto metu siekiama sukurti vieningą ekologinio debito vertinimo metodologiją ir parengti rekomendacijas nacionalinių teisės aktų tobulinimui, siekiant užtikrinti efektyvų ekologinio debito nustatymą, reikalingą vandens strateginių objektų planavimui bei leidimų sistemos tobulinimui.
 
Daugiau informacijos apie projektą – projekto svetainėje:
http://old.lei.lt/wp-sub/ecoflow/
 

Ecoflow projekto partnerių logotipai

Ši publikacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios publikacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis publikacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.