Projekto ECOFLOW naujienos: Rugsėjo ekspedicijos

2017 m. rugpjūčio 28 – rugsėjo 1 dienomis bei rugsėjo 12 – 15 ir 25 – 27 dienomis Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos mokslininkai, vykdydami projekte ECOFLOW numatytas užduotis, atliko lauko tyrimus įvairiose Ventos ir Bartuvos upių atkarpose, kur rinko biologinius duomenis bei atliko hidromorfologinius upių tyrimus.

Apie projektą „ECOFLOW“ daugiau galite sužinoti projekto interneto svetainėje.

D. Meilutytės-Lukauskienės (LEI) nuotr.

 

Ecoflow projekto partnerių logotipai

Ši publikacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios publikacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis publikacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.