Projekto „Ecoflow“ naujienos: įvyko projekto valdybos ir priežiūros komitetų posėdžiai

2018 metų rugsėjo 26 dieną Kaune, Lietuvos energetikos institute vyko ECOFLOW projekto (Nr. LLI-249) valdybos ir priežiūros komitetų posėdžiai. Susitikimo metu projekto ekspertai iš Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro (LVGMC), Lietuvos energetikos instituto (LEI) ir Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyrimų instituto (BIOR) aptarė projekto finansinius aspektus bei projekto veiklas numatytas paskutiniojo (ketvirto) ataskaitinio laikotarpio metu.

Apie projektą: 2017 metų balandžio 11 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyrimų institutu pradėjo vykdyti Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektą „Ekologinio debito nustatymas Latvijos–Lietuvos pasienio upių baseinuose”. Projekto metu siekiama sukurti vieningą ekologinio debito vertinimo metodologiją ir parengti rekomendacijas nacionalinių teisės aktų tobulinimui, siekiant užtikrinti efektyvų ekologinio debito nustatymą, reikalingą vandens strateginių objektų planavimui bei leidimų sistemos tobulinimui.

Daugiau informacijos apie projektą – projekto svetainėje:
http://old.lei.lt/wp-sub/ecoflow/
 

Ecoflow projekto partnerių logotipai

Ši publikacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios publikacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis publikacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.