Egipto branduolinės energetikos specialistų stažuotė LEI

Lietuvos energetikos institute vyksta Egipto Arabų Respublikos branduolinės energetikos specialistų iš Egipto branduolinės ir radiologinės reguliavimo tarnybos (angl. Egyptian Nuclear & Radiological Regulatory Authority, ENRRA) stažuotė. Stažuotę tema „ASTEC integralinio programų paketo taikymas sunkiųjų avarijų branduolinėse jėgainėse modeliavimui“ veda LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos specialistai. Stažuotė vykdoma pagal Europos branduolinės saugos mokymo ir konsultavimo instituto (angl. European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute, ENSTTI) koordinuojamą ir Europos Komisijos bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonių (angl. Instrument for Nuclear Safety Cooperation, INSC) finansuojamą projektą „Branduolinio reguliavimo tarnybų ir jų techninių saugos institucijų ekspertų konsultavimas ir mokymai, siekiant kurti ar stiprinti branduolinio reguliavimo ir techninius pajėgumus (angl. Training and Tutoring for experts of the National Regulatory Authorities and their Technical Support Organisations for developing or strengthening their regulatory and technical capabilities)“.

Stažuotė, kurios trukmė 4 mėnesiai, vyksta dviem etapais. Pirmasis etapas vyko šių metų balandžio – gegužės mėnesiais. Antrasis etapas prasidėjo rugsėjo 17 dieną ir truks iki lapkričio 23 dienos. Stažuotės metu Lietuvos energetikos instituto mokslininkai supažindina Egipto specialistus su branduolinės saugos pagrindais ir deterministine saugos analize, apmoko dirbti su sunkiųjų avarijų branduolinėse jėgainėse modeliavimui skirtu programų paketu ASTEC. Mokymo kursai vykdomi pagal ENSTTI metodologiją, perteikiant mūsų specialistų žinias paskaitų, konsultacijų metu, kursų dalyviai atlieka individualias užduotis bei parengia ataskaitas, kurios vertinamos etapų pabaigoje.

Pirmąją antrojo etapo stažuotės savaitę institute viešėjo ASTEC programos kūrėjų atstovas iš Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, (angl. National Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety, IRSN) Dr. Patrick Chaterlard. Jis mokymų dalyvius supažindino su integraliniu sunkiųjų avarijų branduolinėse jėgainėse modeliavimo programų paketu ASTEC, bei jo taikymu modeliuoti avarijas VVER tipo branduolinėse jėgainėse. Šio susitikimo metu Dr. Patrick Chaterlard atsakė į daugybę su programinio paketo taikymu susijusių klausimų. Jo paskaitos buvo itin naudingos ne tik stažuotojams iš Egipto, bet ir LEI specialistams, dirbantiems su ASTEC programa.