Elektros ir šilumos energijos sutaupymas 2023 m.

Šiais metais Lietuvos energetikos institutas įgyvendino dviejų instituto pastatų modernizavimo infrastruktūrinius projektus.

Nepaisant šaltesnio negu įprasta lapkričio mėnesio, dėl pastatų modernizavimo šilumos suvartojimas 2023 m. lapkritį palyginus su 2022 m. lapkričiu sumažėjo:

  • Administraciniame pastate – 12 proc. (arba 5810 kWh mažiau nei 2022 m.).
  • Laboratoriniam pastate – 15 proc. (arba 6480 kWh mažiau nei 2022 m.).

Lyginant 2023 m. ir 2022 m. metų lapkričio mėn. elektros suvartojimą, po LEI laboratorinio ir administracinio pastatų renovacijos, Institute suvartojama 11% (arba 6900 kWh) mažiau elektros energijos.