Pristatytos bendradarbiavimo kryptys energetikos ir agrarinio sektoriaus dekarbonizavimo srityje

Lietuvos energetikos instituto (LEI) atstovai – direktorius Sigitas Rimkevičius, direktoriaus pavaduotojai Rolandas Urbonas ir Rimantas Bakas – dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) 2020 m. sausio 28 d. surengtoje jubiliejinėje 10-ojoje mokslinėje ataskaitinėje konferencijoje „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“.

LEI direktorius Sigitas Rimkevičius konferencijos dalyviams  ir svečiams pristatė Instituto veiklas, tarptautinę patirtį ir realaus bendradarbiavimo galimybes. Direktoriaus pranešimu „Perspektyvinės bendradarbiavimo kryptys energetikos ir agrarinio sektoriaus dekarbonizavimo srityje“ išsamiau apžvelgta Instituto veikla energetikos ir kitų ūkio šakų plėtros, integracijos ir dekarbonizavimo srityje, pristatytos perspektyvinės LEI ir LAMMC bendradarbiavimo kryptys:

  • Energetikos ir kitų ūkio šakų (įskaitant agrarinį sektorių) integracija ir dekarbonizavimas;
  • Procesų ir technologijų efektyviam biomasės naudojimui ir aplinkos taršos mažinimui tyrimai;
  • Agro ir kitų atliekų termocheminė konversija bioenergetikai;
  • Augalų sėklų paviršiaus modifikavimas žematemperatūrinėje plazmoje;
  • Hidrologija;
  • Tvari ir besivystanti energetinė bendruomenė.

2019 m. įsteigtos Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos „RTO Lithuania“ institucijos (Lietuvos energetikos institutas, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parkas) turi didelį bendradarbiavimo potencialą, kuriant naujas mokslo žinias ir inovacijas prioritetinėse strateginėse veiklos kryptyse, aktualiose ir turinčiose didelį potencialą sprendžiant klimato kaitos iššūkius ir siekiant Europos Sąjungai tapti klimatui neutraliu regionu iki 2050 m.

Siekiant suaktyvinti bendradarbiavimą tarp „RTO Lithuania“ institucijų planuojama inicijuoti vidaus resursais finansuojamus tarpinstitucinius projektus.

LEI direktorius Sigitas Rimkevičius pakvietė „RTO Lithuania“ institucijų mokslininkus kooperuotis ir aktyviai siūlyti idėjas tarpinstituciniams, Lietuvos mosklo tarybos, Europos Sąjungos ir kitų programų projektams.