Energetikos ministerija siekia užtikrinti Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijai reikalingų specialistų skaičiaus augimą

Energetikos ministerija 2023–2026 metais vykdo projektą „Energetikos srities studentų skaičiaus didinimas ir profesijos populiarinimas“, kurio tikslas – užtikrinti Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijai reikalingų specialistų skaičiaus augimą, pagerinti energetikos srities studijų kokybę ir padidinti energetiko profesijos populiarumą.

Projekto uždaviniai:
○ Stojančiųjų į energetikos studijų programas skaičiaus didinimas.
Priemonės: tikslinių stipendijų skyrimas, stažuočių, praktikų skatinimas ir finansavimas;
○ Energetikos srities studijų kokybės gerinimas.
Priemonės: studijų programų tobulinimas bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis ir verslu, premijų už mokslinius darbus skyrimas;
○ Energetiko profesijos populiarinimas.
Priemonės: komunikacijos veiklos, renginiai, bendradarbiavimas su suinteresuotomis organizacijomis

Daugiau informacijos: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/studijuok-energetika/