„Energy cells“ ir „Litgrid“ kartu su Lietuvos energetikos institutu atliks virtualaus tinklo galimybių studiją

Perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ir kaupimo sistemos operatorė „Energy cells“ kartu su Lietuvos energetikos institutu (LEI) atliks virtualaus tinklo, kaip elektros rinkos produkto studiją. Ši inovacija – virtualus elektros tinklas prisidėtų prie elektros sistemos patikimumo, padidintų elektros linijų pralaidumą ir kartu išplėstų elektros tinklo galimybes integruoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių – saulės ir vėjo parkų.

„Augant elektros gamybai iš saulės ir vėjo elektrinių vystome virtualaus elektros tinklo koncepciją. Pasitelkę prie perdavimo tinklo prijungtus „Energy cells“ kaupimo baterijų parkus, virtualaus tinklo galimybes galime patikrinti ir praktiškai. Šia studija norime ištirti virtualaus tinklo, kaip elektros rinkos produkto ar paslaugos, potencialą ir galimą įtaką Lietuvos elektros tinklų perkrovų valdymui. Taip siekiame dar labiau pagerinti tinklo efektyvumą, padidinti elektros linijų pralaidumą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių elektrinių ir kitų elektros tinklų naudotojų integraciją“, – sako „Litgrid“ Inovacijų vadovas ir „Energy cells“ produkto vadovas Audrius Baranauskas.

Virtualaus tinklo tyrimo tikslas – įvertinti virtualaus tinklo, kaip naujo rinkos produkto, diegimo ir valdymo galimybes. Studijos metu bus įvertinami techniniai aspektai – kokios technologijos galėtų teikti tokį produktą, taip pat bus tiriamos ekonominės naudos, įvertinama reguliacinė aplinka bei reikalingi pokyčiai joje. Galiausiai bus parengtas virtualaus tinklo veikimo ir valdymo modelis.

„Energy cells“ baterijų parkų sistema, šiuo metu teikianti izoliuoto darbo rezervo paslaugą, yra prijungta prie elektros perdavimo tinklo. Tarp baterijų parkų sumodeliavus virtualias jungtis ir pasinaudojant baterijų techniniais duomenimis, o taip pat ir mūsų specialistų, inžinierių žiniomis bus galima visapusiškai išstudijuoti tokio virtualaus tinklo specifiką“, – sako „Energy cells“ vadovas Rimvydas Štilinis.

Panaudojant „Energy cells“ valdomų 200 megavatų (MW) suminės galios, keturių baterijų parkų techninius duomenis planuojama imituoti elektros perdavimo linijas ir sukūrus virtualų tinklą apskaičiuoti tokio virtualaus tinklo, kaip elektros rinkos produkto, naudą potencialiems paslaugos tiekėjams, perdavimo sistemos operatorei ir galutiniam vartotojui. Taip pat planuojama pateikti rekomendacijas dėl naujo rinkos produkto ir paslaugos vystymo.

Studijos mokslinis partneris – Lietuvos energetikos institutas. Studiją planuojama pabaigti iki šių metų pabaigos.

„Energy cells“ ir „Litgrid“ priklauso energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei „EPSO-G“.

Energy cells baterijų parkas