EUROfusion praneša apie sėkmingai užbaigtą trečiąją ir paskutinę deuterio-tričio eksperimentų seriją Jungtiniame Europos Tore (JET)

EUROfusion praneša apie sėkmingai užbaigtą trečiąją ir paskutinę deuterio-tričio eksperimentų seriją Jungtiniame Europos Tore (JET)!

Šios kampanijos metu buvo tiriami procesai, kurie vyks būsimose branduolių sintezės reaktoriuose. Kartu su CERN buvo tiriamas kuro sulaikymas sienose ir būdai spręsti šią problemą, sintezės neutronų poveikis elektronikai. Buvo tiriamas šilumos pasiskirstymo išmetamosiose dujose kontroliavimas ir kt. Tai šuolis į priekį suprantant branduolių sintezę.

Lietuvos energetikos institutas į JET veiklas įsijungė 2012 metais, kai vyko pasirengimas JET reaktoriuje esančių neutronų detektorių kalibaravimo kampanijai. Dalyvavimas JET mokslinių tyrimų programoje leido įsitraukti ne tik į skaitinius tyrimus, bet ir dalyvauti JET eksperimentų kampanijose, kur LEI atlieka plazmos galios pasiskirstymo JET reaktoriuje įrenginio bolometro duomenų analizę nuo 2014 metų.

Plačiau (anglų kalba): https://euro-fusion.org/eurofusion-news/dte3-results/

Screenshots from a ‘Neon-Seed Integrated ITER Baseline Plasma Scenarios in D-T’ pulse video recorded during the EUROfusion DTE3 campaign at JET, showcasing pivotal experiments at the forefront of fusion research. Image composed by Karl Tischler, EPFL, courtesy of EUROfusion, based on screenshots from a video courtesy of the UK Atomic Energy Authority.