Kuriamos priemonės leisiančios greitai prognozuoti atominėje elektrinėje įvykusios avarijos eigą

Atominė elektrinė žalioje pievoje

Nesenai pasirodęs HBO serialas „Chernobyl“ (2019 m.) dar kartą priminė kaip svarbu greitai ir adekvačiai įvertinti avarinę situaciją atominėje elektrinėje.

Tarptautinė 17 šalių mokslininkų komanda, kurioje yra ir LEI mokslininkai, įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą FASTNET, siekdami sukurti bendrą metodiką ir programinę įrangą, reikalingą greitai prognozuoti atominėje elektrinėje įvykusios avarijos eigą ir įvertinti galimus radioaktyvių medžiagų nuotėkius į aplinką. Šiam tikslui kuriama ir duomenų bazė, kurioje yra kaupiami apskaičiuoti avarijų scenarijai ir su jais susiję radioaktyvių medžiagų nuotėkiai. Ši duomenų bazė ir kuriama programinė įranga pagelbėtų bet kurioje pasaulio valstybėje esančioms atsakingoms institucijoms atlikti greitą įvykio eigos prognozę ir priimti reikiamus sprendimus savo piliečiams apsaugoti, neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio atominėje elektrinėje šis įvykis įvyko. Be to, sukurtas radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio prognozės įranga apims ne tik įvykius, susijusius su branduoliniu reaktoriumi, bet ir įvykius panaudoto branduolinio kuro baseinuose.

Plačiau apie projektą skaitykite Europos Komisijos tinklalapyje:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=50311&caller=FP