Branduolinių avarinių situacijų saugos projekto „FASTNET“ naujienlaiškis

FASTNET project logo

Branduolinių avarinių situacijų greitas prognozavimas (FASTNET)

Apie projektą:
Programos „Horizontas 2020“ projekto FASTNET veikla pradėta 2015 m. spalį. Projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri apimtų avarinį radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio įvertinimo ir avarinės parengties planavimo klausimus. Šiame projekte nagrinėjami visi atominių elektrinių, eksploatuojamų arba planuojamų eksploatuoti Europoje, tipai, t. y. suslėgto vandens reaktoriai PWR, EPR ir VVER, verdančio vandens reaktoriai BWR, sunkiojo vandens reaktoriai CANDU ir kiti. Be to, atsižvelgiama ir į galimą radioaktyviųjų medžiagų nuotėkį įvykus avarijai panaudoto branduolinio kuro baseine. Iš pradžių numatyta sudaryti avarinių scenarijų duomenų bazę, kurioje bus ir galimo radioaktyvių medžiagų nuotėkio įvertinimas. Ši duomenų bazė bus sudaroma pagal deterministinės ir tikimybinės saugos analizės rezultatus. Ją atliks projekte dalyvaujančios organizacijos. Vėliau bus sukurti ir harmonizuoti metodai, leidžiantys atlikti greitą įvykio eigos ir radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio į aplinką prognozę. Gauti rezultatai pagelbėtų kiekvienoje valstybėje esančioms atsakingoms institucijoms turėti įrankį, leidžiantį atlikti greitą įvykio eigos prognozę ir priimti reikiamus sprendimus, neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio atominėje elektrinėje šis įvykis įvyko. Be to, sukurtas radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio prognozės įrankis apims ne tik įvykius, susijusius su branduoliniu reaktoriumi, bet ir įvykius panaudoto kuro baseinuose.

Naujausias projekto naujienlaiškis:
FASTNET Newsletter 3 (.pdf)

Daugiau informacijos:
https://www.fastnet-h2020.eu/