AB Mašinų gamykla „Astra“ kartu su LEI sukūrė naują autocisterną – puspriekabę skystiems maisto produktams gabenti

AB Mašinų gamykla „Astra“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) įgyvendino projektą „Autocisternos – puspriekabės iš naujų DUPLEX plienų sukūrimas ir pateikimas ES rinkai” (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0017) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Šio projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas, sukurti itin gerai izoliuotą, lengvesnę autocisterną-puspriekabę iš naujų itin aukštų mechaninių savybių medžiagų – DUPLEX plienų.

Projekto metu sukurtas naujas produktas
– labai gerą šilumos izoliaciją turinti autocisterna-puspriekabė skystiems maisto produktams gabenti. Naujo tipo LEAN DUPLEX plieno LDX2101 konstrukcija užtikrina geriausią rinkoje taip izoliuotos cisternos tonažo ir savosios masės santykį. Projektas sėkmingai įvykdytas, pilnai pagaminus, sertifikavus ir įregistravus prototipą, kuris bus naudojamas tolimesniems tyrimams, bandymams ir reklamai.

Kuriant šią autocisterną-puspriekabę Lietuvos energetikos institutas prisidėjo sprendžiant su šilumos ir masės mainais bei konstrukcijų atsparumu susijusius iššūkius.

Produkto kūrime dalyvavo taip pat ir kiti FTD LT klasterio nariai, kurie įnešė ženklų indėlį į projekto sėkmę.

Pagamintas prototipas jau nuo 2021 m. gruodžio mėn. bus pradėtas demonstruoti potencialiems klientams Lietuvoje ir užsienyje. Numatoma kurti eilę skirtingų modelių
Tikimasi, kad per 3-jus metus tai bus serijinis gaminys ir jų bus pagaminama po 50 vnt. per metus.