Gegužės mėnesį TRANSWAT projekto ekspertai vykdė net dvi ekspedicijas

Gegužės 5-7 d. TRANSWAT projekto ekspertai (V. Akstinas, D. Jakimavičius ir S. Nazarenko) ekspedicijos metu atliko Ilgės ež. (Rokiškio raj. sav.) intakų hidrologinius matavimus, siekiant išsiaiškinti vandens apytaką bei balansą tarp pritekančio ir ištekančio vandens kiekio. Tam ekspedicijos metu buvo matuojamas įtekančių ir ištekančių upelių debitas ir fiksuojamas ežero vandens paviršiaus lygis.

Gegužės 10-14 d. projekto ekspertai (V. Akstinas, D. Jakimavičius, D. Meilutytė-Lukauskienė ir S. Nazarenko) vyko į dar vieną ekspediciją, kurios metu atliko debitų matavimus skirtingose Varduvės ir Kvistės upių atkarpose bei išmatavo keturių HE tvenkinių batimetriją.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat/
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.