Hidrologijos laboratorijos mokslininkai ekspedicijoje tyrė Ilgės, Laukesos, Šalnos, Kampiniškių ir Skirno ežerus

2020 m. lapkričio 4-5 dienomis Lietuvos energetikos instituto ekspertai (Jūratė Kriaučiūnienė, Diana Šarauskienė, Diana Meilutytė-Lukauskienė, Vytautas Akstinas, Aldona Jurgelėnaitė ir Darius Jakimavičius) dalyvavo pirmojoje Latvijos-Lietuvos pasienio ežerų apžvalginėje ekspedicijoje, kurios metu buvo tirti tokie ežerai kaip Ilgės, Laukesos, Šalnos, Kampiniškių ir Skirno. Taip pat ekspedicijos metu buvo įvertintas į ežerus įtekančių ir iš jų ištekančių upelių nuotėkis bei ekspertų vertinimu atrinkti reikšmingiausi intakai detalesniems tyrimams. Nuodugnūs ekspediciniai hidrologinio režimo tyrimai bus vykdomi Laukesos upėje, kuri įteka į Laukesos ežerą bei iš jo išteka Lietuvos-Latvijos pasieniu, tokiu būdu suformuodama natūralią ribą tarp dviejų valstybių.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.