Hidrologinių sausrų ir hidrotechninių statinių poveikio upėms tyrimai

Šių metų liepos – rugpjūčio mėnesiais LEI mokslininkai vykdė hidromorfologinius ir ichtiologiniius tyrimus 4 upių (Šešupės, Verknės, Širvintos ir Jūros) baseinuose. 2020 m. rugpjūčio 17 dieną Šešupės upėje nustatyta katastrofinė vandens lygio situacija. Minimalus nuosėkio debitas (370 l/s) žemiau Antanavo hidroelektrinės susiformavo dėl gamtinių veiksnių (hidrologinės sausros) ir antropogeninės veiklos (hidroelektrinės darbo režimo). Upės vaga vietomis susiaurėjo dvigubai, o vandens lygis kai kuriose upės ruožuose siekė vos kelis centimetrus. Žuvų įvairovė ir kiekis – minimalūs.

LEI Hidrologijos laboratorijos mokslininkai drauge su kolegomis iš Gamtos tyrimų centro dalyvauja Nacionalinės programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekte „Hidrotechninių statinių poveikio upių nuotėkiui vertinimas ir tvarus vandens išteklių valdymas siekiant išsaugoti bei atkurti vandens ekosistemas” (Nr. S-SIT-20-3). Pagrindinis tyrimo tikslas – įvertinti hidrotechninių statinių poveikį upių nuotėkiui ir žuvų buveinių prieinamumui klimato kaitos sąlygomis.