„Horizontas 2020“ programos projekto „iWAYS“ tikslas – vandens atgavimo technologijų vystymas

Europos parlamentas iškėlė naują tikslą 2030-iesiems: šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius sumažinti mažiausiai 55 proc. palyginti su 1990-aisiais, o tai yra 40 proc. didesni siektini skaičiai už anksčiau buvusius. Kai kurių pramonės šakų atstovai kritikuoja tokius siekius ir vadina juos per daug ambicingais ir per brangiais, tačiau tiek mokslininkai, tiek inžinieriai visoje Europoje jau žengia pirmuosius žingsnius link šio tikslo. Vienas iš svarbiausių siekių – kurti naujas technologijas, kurios padėtų sumažinti energijos išteklių poreikį tose pramonės šakose, kurios yra stipriai priklausomos nuo energijos.

ES suteikė finansavimą „Horizontas 2020“ vandens atgavimo technologijos projektui iWAYS („Pažangūs vandens atgavimo būdai, naudojant ūkio sektoriuose susidarančius atliekinius šilumos, medžiagų ir vandens srautus“, angl. Innovative water recovery solutions through recycling of heat, materials and water). Projekto biudžetas – 10 596 775 Eur, pradžia – 2020 m. gruodis. Projektas bus vykdomas ketverius metus, koordinuojant Italijos universitetui Università di Modena e Reggio Emilia. Projekto tikslas – padidinti vandens naudojimo efektyvumą pasitelkiant tris būdus: dujose esančių vandens garų kondensaciją, vandens apdorojimą ir atliekų pakartotinį naudojimą.

Projekto metu planuojama sukurti įvairias technologijas, kurios bus naudojamos vandens ir energijos atgavimui iš pramoniniuose procesuose susidarančių išmetamųjų dujų, vandens kokybės gerinimui bei pirminės energijos suvartojimo mažinimui. Taip pat tikimasi, kad pavyks sumažinti gėlo vandens suvartojimą 30–64 proc. bei atgauti 30 proc. vandens ir šilumos iš drėgnų dujų.

Lietuvos energetikos instituto Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija šalia branduolinės inžinerijos projektų vykdo ir įvairius projektus, susijusius su šilumokaičių efektyvumo didinimu, atliekinės šilumos atgavimu, išmetamų teršalų į atmosferą mažinimu. Šiame „Horizontas 2020“ projekte laboratorijos mokslininkai panaudodami turimus įrengimus, o taip pat iš projekto lėšų įsigytus naujus įrengimus/prietaisus atliks kondensacijos procesų tyrimus inovatyvių korozijai atsparių šilumokaičių prototipuose.

Papildoma informacija: https://lei.lt/projektas/iways-lt/