In memoriam: Benediktas Čėsna

2022 m. vasario 8 d. eidamas 81-uosius metus mus paliko Lietuvos energetikas, šiluminės energetikos specialistas, technologijos habilituotas mokslų daktaras, profesorius

Benediktas Čėsna


 
Benediktas gimė 1941 m. balandžio 22 Kaune.

1963 m. baigęs Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą buvo paskirtas dirbti į Fizikinių techninių energetikos problemų instituto (nuo 1992 m. – Lietuvos energetikos institutas) Branduolinių energetikos ir radioizotopų laboratoriją jaunesniuoju mokslo darbuotoju.

1972 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją.

1974 m. paskirtas Branduolinių įrenginių šilumos mainų laboratorijos vyresniuoju mokslo darbuotoju.

1979 m. suteiktas vyr. mokslinio bendradarbio vardas.

2002 m. suteiktas habilituoto daktaro mokslo laipsnis už energetikos ir termoinžinerijos darbą „Aukštatemperatūrinių šilumą išskiriančių rinklių hidraulinio ir šiluminio skaičiavimo pagrindų sukūrimas“.

Nuo 1974 m. iki 1977 m. Kauno politechnikos instituto Šiluminės energetikos katedros dėstytojas, nuo 2004 m. iki 2013 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Hidraulikos katedros docentas.

2007 m. suteiktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto technologijų mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.

Mokslinių tyrimų sritys – hidrodinamika, šilumos ir masės mainai, branduolinės energetikos šiluminė fizika, branduolinės energetikos sauga. Branduolinių įrenginių tyrimų sritys – uždarų branduolinių dujų turbinų įrenginiai, aukštatemperatūriai dujomis aušinami branduoliniai reaktoriai, įvairių jutiklių veikimo sauga, branduoliniai energetiniai įrenginiai kosminių aparatų manevringumui užtikrinti ir skrydžio trajektorijai koreguoti.

Benediktas Čėsna kartu su kolegomis vykdė Ignalinos atominės elektrinės saugos tyrimus, parengė Ignalinos atominės elektrinės 2 bloko saugos analizės ataskaitą, parengė darbų ciklą – šilumos ir masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas energetiniuose įrenginiuose (1975–2005). Dalyvavo tarptautiniuose projektuose – Ignalinos atominės elektrinės avarijų lokalizacijos sistemos analizė (2005–2006), apsauginio kiauto analizė (2007–2008). Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių, įvairiose konferencijose ir simpoziumuose perskaitė apie 50 pranešimų.

Parašė knygas: Šilumos atidavimas žiediniuose kanaluose, aušinamuose dujomis (1977 m., rusų kalba, 1987 m., anglų kalba), Šilumos atidavimas ir hidrodinamika šilumą išskiriančiose strypinėse rinklėse, aušinamose dujomis (2003 m., rusų kalba, 2005 m., anglų kalba), Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje (2011 m.).
2006 m. paskirta Lietuvos mokslo premija už 1975–2005 m. darbų ciklą „Šilumos-masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas energetiniuose įrenginiuose“ (su bendraautoriais).

2006 m. paskirta Lietuvos mokslo premija už 1975–2005 m. darbų ciklą „Šilumos-masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas energetiniuose įrenginiuose“ (su bendraautoriais).

Bendradarbiai ir kolegos žavėjosi jo principingumu, fantazijos turtingumu ir minties veržlumu kai tekdavo spręsti įvairias dalykines problemas, diskutuoti apie meną, literatūrą, teatrą, istoriją ar net globalias ateities vizijas. B. Čėsnos darbų reikšmė išlieka ypač svarbi nuoširdžiai ir principingai ieškant Lietuvai geriausių energetikos plėtros krypčių, giliai ir visapusiškai sprendžiant aktualias šalies energetikos problemas.


Lietuvos energetikos instituto kolektyvas reiškia nuoširdžiausią užuojautą velionio šeimai dėl šios skaudžios netekties.