Informuojame, jog nuo 2021 m. spalio mėn. Lietuvos energetikos instituto teisinė forma yra viešoji įstaiga

Informuojame, jog nuo 2021 m. spalio mėn. Lietuvos energetikos instituto teisinė forma yra viešoji įstaiga.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 777 „Dėl Lietuvos energetikos instituto pertvarkymo, Lietuvos energetikos instituto įstatų patvirtinimo ir valstybės turto investavimo bei perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį”, Lietuvos energetikos institutas, kurio buveinė Breslaujos g. 3, Kaunas, įmonės kodas 111955219, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, pakeitė teisinę formą iš biudžetinės įstaigos Lietuvos energetikos institutas į viešąją įstaigą Lietuvos energetikos institutą, kurios savininkė yra Lietuvos Respublika, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Su naujais Lietuvos energetikos instituto įstatais galima susipažinti čia:
Lietuvos energetikos instituto įstatai (2021 m. rugsėjo 22 d. LRV nutarimas Nr. 777)

Su finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti čia:
Instituto finansinės ataskaitos