Institute lankėsi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) atstovai

Šių metų kovo 20 dieną Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) suorganizavo susitikimą instituto bazėje, siekiant iš arčiau susipažinti su mokslininkų vykdomais darbais ir aptarti glaudesnio bendradarbiavimo galimybes inovacijų srityje. Renginyje dalyvavo didžiausių Lietuvos miestų šilumos tiekimo įmonių atstovai ir LEI vadovybė, aktualių padalinių vadovai bei mokslinių tyrimų specialistai.

Apie LEI veiklą papasakojo instituto direktorius Sigitas Rimkevičius ir direktoriaus pavaduotojas mokslui Rimantas Bakas. Pristatyta LEI kuriama kompleksinė energetinio „žaliojo“ miestelio sistema, kurioje bus integruojami įvairūs pirminės energijos šaltiniai ir technologiniai energetikos virsmų procesai.

Susitikimo metu pristatytos LEI veiklos, susijusios su šilumos tiekimo sektoriumi, aplankytos LEI tyrimų ir bandymų laboratorijos: Šiluminių įrengimų, Degimo procesų, Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos, Energetikos kompleksinių tyrimų ir kt. Taip pat pristatyta šiuo metu vykdomo Axt-BioT projekto (Kompleksinio ypatingai problematiškos kuro degimo technologijų sprendinys) eiga, rezultatai.

Po apsilankymo laboratorijose šilumos tiekėjai su mokslininkais diskutavo apie tolimesnes miestų šildymo perspektyvas bei kasdieninių problemų sprendimus ir galimą LEI mokslininkų indėlį, diegiant inovacijas Lietuvos centralizuoto šildymo sektoriuje.

Susitikimo dalyviai sutarė toliau bendradarbiauti ir ieškoti bendrų interesų atliekant mokslinius tyrimus šilumos energetikos srityje bei diegiant jų rezultatus praktinėje veikloje.