Institute lankėsi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos specialistai kartu su video operatorių komanda

2021 m. lapkričio 17 d. Lietuvos energetikos institute lankėsi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos specialistai kartu su video operatorių komanda, kurie kuria pažintinę informacinę medžiagą apie naujų technologijų ir inovacijų diegimą Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo ūkyje. Video klipo kūrėjams LEI direktorius Sigitas Rimkevičius papasakojo apie instituto tyrimų kryptis energetikos sektoriuje ir akcentavo perspektyvių inovatyvių technologijų taikymą šilumos ūkio sektoriuje. Direktorius taip pat pristatė Demo žaliosios energetikos miestelio viziją.

Kuriamo video klipo rengėjams projektą Utenos šilumos tinkluose – sukurtą skaitmeninį hidraulinį šilumos tiekimo tinklo modelį bei galimus jo inovatyvių sprendimų taikymus, pristatė Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos mokslininkas Dr. Mindaugas Valinčius. Video klipo rengėjai dar lankysis ir Utenos šilumos tinkluose, kur surinks platesnę medžiagą apie bendrovėje diegiamas inovacijas, priemones, prietaisus CŠT vamzdynų patikimumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti bei AEI panaudojimo plėtrą.

Prieš apsilankydami LEI, video klipo kūrėjų komanda lankėsi AB „Kauno energija“ ir rinko informaciją apie inovatyvių technologijų diegimą.