Institute lankėsi UAB „Alytaus šilumos tinklai” atstovai

2021 m. lapkričio 29 d. į LEI buvo atvykę UAB „Alytaus šilumos tinklai” generalinis direktorius Mindaugas Nevardauskas ir technikos direktorius Kęstutis Kvedaravičius. LEI direktorius Sigitas Rimkevičius svečius supažindino su instituto veikla bei pasiekimais. Aptariant energetikos bei specifiškai šilumos gamybos ir tiekimo aktualijas, galimas bendrdarbiavimo sritis diskusijose dalyvavo Nerijus Pedišius, Raimondas Pabarčius, Algirdas Kaliatka, Nerijus Striūgas bei kiti susitikime dalyvavę LEI darbuotojai. Taip pat buvo aptartas galimas dalyvavimas rengiant ir teikiant paraiškas programos „Europos horizontas“ energetikos tematikos (5-as klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimuose.