Instituto darbuotojai gilino žinias apie akademinės etikos nuostatus ir procedūras

Rugsėjo 17 d. Lietuvos energetikos institute (LEI) įvyko seminaras-diskusija „Akademinė etika – kas tai?“. Seminaras vyko mišriu būdu, kai didžioji dalis dalyvių buvo prisijungę nuotoliniu būdu, o 22 dalyviai buvo susirinkę salėje ir dalyvavo gyvoje diskusijoje su LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vadove L. Tauginiene.

Seminaro tikslas buvo pagilinti instituto darbuotojų žinias apie akademinės etikos nuostatus ir procedūras, parodyti, jog institucija siekia užtikrinti mokslinių tyrimų etikos kultūrą, o akademinės etikos komisija – pristatyti savo veiklą. Seminarą vedė LEI akademinės etikos komisijos pirmininkė dr. R. Skvorčinskienė. Sveikinimo žodį įžanginėje dalyje tarė instituto direktorius dr. S. Rimkevičius. Pirmąjį pranešimą skaitė LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. L. Tauginienė. Kontrolierė apžvelgė teisinę bazę, susijusią su akademine etika, jos taikymu ir reikšmę akademinei bendruomenei. Kontrolierė atkreipė dėmesį į pagrindines Tarnybos veiklos kryptis – skundų nagrinėjimą, tyrimų kontrolieriaus iniciatyva atlikimą, administracinių nusižengimų tyrimą bei prevencijos priemones. Susitikimo metu kontrolierė akcentavo, kad Tarnyba siekia supažindinti akademinę bendruomenę su tarptautiniais akademinės etikos standartais ir skatina jų laikytis.
Po pranešimo L. Tauginienė atsakė į renginio dalyvių klausimus, kurie buvo užduoti gyvai arba išankstinės registracijos metu užpildant dalyvio anketą.

LEI akademinės etikos komisijos narys dr. E. Urbonavičius pristatė pagrindinę informaciją apie dokumentus, reglamentuojančius akademinės etikos principų laikymąsi institute, akademinės etikos pažeidimų pranešimo ir nagrinėjimo tvarką, trumpai apžvelgė komisijos veiklą ir planuojamus darbus.

Vyko atvira diskusija, kurios metu Instituto darbuotojai kėlė klausimus, susijusius su mokslinio vadovo ir doktoranto bendraautoryste, plagiatu ir perfrazavimu, diskutavo, ar kiekybiniai mokslo sklaidos rodikliai (ne)skatina laikytis akademinės etikos standartų. Įvykusi diskusija parodė, kad akademinės etikos klausimai yra tikrai aktualūs ir dominantys LEI akademinės bendruomenės narius ir, kad ir ateityje reikėtų rengti panašius seminarus.