Iš mokslininkų lūpų: apie plazminių technologijų panaudojimą (2)

Iš mokslininkų lūpų: LEI Plazminių technologijų laboratorijos vadovas Vitas Valinčius apie plazminių technologijų panaudojimą.

Dvidešimt pirmajame amžiuje pasauliniame moksle ir praktikoje plazminėms technologijoms skiriamas ypatingas dėmesys. Šiuo metu jos nepakeičiamos paviršių inžinerijoje (konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas), aplinkosaugoje (pavojingų medžiagų ir atliekų konversija), chemijos pramonėje (įvairių naudingų chemikalų ir medžiagų sintezė), energetikoje (organinių atliekų ir kuro konversija), metalurgijoje (metalų ir lydinių gavimas bei apdorojimas) automobilių pramonėje (korpusų, žibintų, variklio detalių gamyba), tekstilėje, elektronikoje ir netgi archeologijoje. Nėra žmogaus veiklos srities, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų naudojama plazma. Beveik visa buitinė technika, kompiuteriai ir jų elementai, automobiliai ir jų dalys, lėktuvai ir kosminiai aparatai, karinė technika ir ginklai pagaminti naudojant plazmines technologijas.

Greta kitų taikymų plazma taip pat gali būti naudojama pavojingų medžiagų naikinimui. Plazmoje galima neutralizuoti bet kokias medžiagas: organines, neorganines, radioaktyvias, įvairias atliekas. Plazmą tikslingiausia naudoti ten, kur medžiagų negalima sunaikinti paprastais terminiais metodais ir deginimu. Atliekų deginimo įmonės negali neutralizuoti visų medžiagų, kadangi deginant kai kurias medžiagas gali susidaryti daug pavojingesni produktai, nei pirminė medžiaga. Plazmoje, kai jos temperatūra pakeliama iki 1500 laipsnių, suskaidomos visos medžiagos. Pasiekiamas net 99.99% efektyvumas. O kai kas prideda ir dar vieną skaičių po kablelio – 99.999%.

Šiuo metu Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“. Pastaruoju metu plazminio pavojingų medžiagų apdorojimo galimybės pasaulinėje praktikoje plačiai tyrinėjamos, tačiau Lietuvoje ir daugelyje kitų besivystančių šalių dar nerealizuotos. Atliekų šalinimo įmonės neturi galimybės neutralizuoti atliekų, savo sudėtyje turinčių pavojingų medžiagų, nes jų technologiniuose įrenginiuose negalima pasiekti aukštesnės nei 1100 C temperatūros.

Šio LEI projekto tikslas – sukurti plazminio atliekų skaidymo proceso mokslinius pagrindus, suprojektuoti, pagaminti ir ištirti inovatyvų eksperimentinį plazmocheminį tūrinį reaktorių. Tai leis žymiai praplėsti apdorojamų medžiagų sąrašą, ir suskaidyti visas pavojingas medžiagas. Bus sukurta unikali plazminė aplinka, kurioje gali vykti cheminiai procesai, nevykstantys normaliomis sąlygomis terminio atliekų perdirbimo įrenginiuose.

Daugiau apie projektą: „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0069