Išėjo anapilin habilituotas technologijos mokslų daktaras Vladislovas Algirdas Katinas

Vladislovas Algirdas Katinas - portretinė nuotrauka
(1938-2022)

Vladislovas Algirdas Katinas gimė 1938 m. lapkričio 2 dieną Kauno mieste. Jo vaikystė prabėgo Panevėžyje. 1958 m. baigęs Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) Mechanikos fakultetą studijuoti pramonės šiluminę energetiką. Baigęs studijas dirbo KPI Teorinės mechanikos katedroje asistentu.

Siekis naujų žinių nulėmė pasišventimą mokslininko karjerai, todėl 1966 m. Vladislovas Algirdas Katinas įsidarbino tuometiniam Energetikos ir Elektrotechnikos institute (1967 m. pakeistas pavadinimas į Fizikinių-techninių energetikos problemų institutą, 1992 m. pakeistas pavadinimas į Lietuvos energetikos institutą), kuriame vykdė mokslinius tyrimus iki 2020 m.

Mokslo pasaulyje prof. V. Katinas buvo gerai žinomas hidrodinamikos dėsningumų ir srauto sukeliamų vibracijų tyrimų šilumokaičiuose specialistas. Po intensyvaus ir kruopštaus darbo jis baigė neakivaizdinę aspirantūrą ir 1971 m. apgynė technikos kandidato (daktaro) disertaciją. Toliau tyrė šilumokaičių aptekėjimo ir vibracijų dėsningumus atominių reaktorių, šiluminių elektrinių ir pramonės energetinių įrenginiuose.

1987 m. V. Katinas apgynė technikos daktaro (habil. daktaro) disertaciją „Atominių energetinių įrenginių vamzdžių pluoštų ir šilumokaičių strypinių sistemų hidrodinamiškai sukeltos vibracijos, esant atitrūkstamam jų aptekėjimui“.

Nuo 1981 m. sėkmingai vadovavo Vibracijų sektoriui Šilumokaičių hidrodinamikos laboratorijoje. 1991 m. V. Katinas išrinktas šios laboratorijos vadovu, 1996 m. jam buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslinis vardas. Jo aktyvią mokslinę veiklą apibūdina įvairiuose mokslo leidiniuose publikuoti daugiau kaip 250 mokslinių straipsnių ir pranešimų – Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose perskaityta daugiau kaip 50 pranešimų, jis yra 2 išradimų bei dviejų monografijų, išverstų į anglų kalbą, autorius, taip pat Lietuvos mokslo premijos laureatas kartu su bendraautoriais (1998 m.).

Nuo 1999 m. prof. V. Katinas vadovavo Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijai. Jam vadovaujant, laboratorijoje buvo vykdomi fundamentiniai ir taikomojo pobūdžio atsinaujinančių energijos išteklių tiriamieji darbai skirti naujų techninių sprendimų kūrimui ir jų plėtrai. Atlikti vėjo srautų kaitos Baltijos jūros pakrantėje ir žemyne skaitinis modeliavimas, vėjo elektrinių statybos vietų parinkimo metodikos kūrimas ir kt.

Pažymėtinas ir prof. V. Katino pedagoginis darbas Kauno politechnikos institute (dabartiniame KTU), mokslinės stažuotės žymiuose pasaulio mokslo centruose, nuveikti dideli ir aktualūs darbai: naftos gręžinių debitometrijos tyrimai, vibracijų įtaka šiluminės energetikos objektams ir kt. Jam vadovaujant apginta keletas daktaro disertacijų, jis buvo keleto doktorantūros komitetų narys.

Lietuvos energetikos instituto bendruomenė reiškia nuoširdžiausią užuojautą velionio šeimai ir visiems artimiesiems dėl šios skaudžios netekties.

Atsisveikinimas su prof. Vladislovu Algirdu Katinu vyks 2023 m. sausio 2 d. (pirmadienį) nuo 12 val. laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41, Kaunas). Palaikai išnešami 2023 m. sausio 3 d. (antradienį) 12 val. Laidotuvės vyks Skriaudžiuose, Prienų rajone.