Išrinkta Lietuvos energetikos instituto Darbo taryba

2021 m. balandžio 8-9 d. vykusių rinkimų metu išrinkta Lietuvos energetikos instituto (LEI) Darbo taryba.

LEI Darbo tarybą sudarys penki LEI darbuotojų išrinkti nariai:

1. Gediminas Zygmantas
2. Šarūnas Varnagiris
3. Ramūnas Gatautis
4. Jūratė Čėsnienė
5. Diana Meilutytė – Lukauskienė

Apie rinkimus: https://lei.lt/lei-darbo-tarybos-rinkimai-2021/

Lietuvos energetikos instituto Darbo taryba yra kolegialus Instituto darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Instituto darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų, tačiau yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui ar jo atstovui draudžiama daryti įtaką Tarybos sprendimams ar kitaip kištis į Tarybos veiklą.

Instituto darbuotojai elektroniniu paštu (darbo.taryba@lei.lt) ar raštu gali teikti siūlymus, kurie padėtų gerinti Tarybos veiklą ir darbuotojų atstovavimą.