Išrinkti LEI Darbo tarybos valdymo organai

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Darbo taryba (DT) informuoja, kad 2021 m. balandžio 20 d. įvyko pirmasis naujos LEI DT posėdis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, posėdyje išrinkti LEI DT valdymo organai:

Darbo tarybos pirmininke išrinkta Diana Meilutytė-Lukauskienė;
Darbo tarybos sekretoriumi išrinktas Šarūnas Varnagiris.

LEI Darbo tarybos veikla ir sudėtis: https://lei.lt/apie-lei/struktura/darbo-taryba/