Įvertintos programos „Horizontas 2020“ EURATOM NFRP-2018 kvietimo paraiškos

Europos Komisijos ekspertai įvertino programos „Horizontas 2020“ EURATOM NFRP-2018 kvietimui teiktas paraiškas. Iš 11 Instituto teiktų projektų paraiškų, 5 gavo finansavimą ir jų konsorciumai yra pakviesti deryboms. Dar 2 projektų paraiškos buvo teigiamai įvertintos (peržengė vertinimo slenkstį), tačiau negavo finansavimo.

Lietuvos energetikos institutas vykdė ar vykdo 16-a programos „Horizontas 2020“ projektų. Dar 7 projektai šiuo metu yra derybų stadijos.