Institute įvyko 15-oji tarptautinė jaunųjų energetikų konferencija „CYSENI 2018“

2018 m. gegužės 23–25 d. Lietuvos energetikos institute įvyko jubiliejinė 15-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos klausimais „Jaunoji energetika 2018“ (Conference of Young Scientists on Energy Issues – CYSENI 2018).

Pirminis konferencijos tikslas – suteikti galimybę pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, doktorantams  ir jauniesiems mokslininkams pristatyti savo naujausius tyrimus energetikos srityse.

Jau 15-tus metus iš eilės organizuojama konferencija sulaukė nemažo susidomėjimo tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio šalių. Per tris dienas konferenciją aplankė per 150 svečių, tarp kurių – konferencijos dalyviai bei juos lydintys asmenys, recenzentai ir svečiai, besidomintys energetikos tyrimais. Konferencijos metu 32 mokslinius tyrimus pristatė užsienio autoriai iš 12 šalių (Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Italija, Austrija, Vengrija, Ukraina, Lenkija, Baltarusija, Turkija, Taivanis). Taip pat nemažo susidomėjimo būta ir Lietuvoje – priimti 28 straipsniai.

CYSENI 2018 daugiausiai dėmesio doktorantai ir jaunieji mokslininkai skyrė atsinaujinančiųjų energijos išteklių problemoms tirti, tačiau taip pat nemažai dėmesio buvo skirta moksliniu požiūriu itin aktualiomis medžiagų mokslo, degimo ir plazmos procesų bei energetikos ekonomikos ir politikos temoms.

Iš viso konferencijai buvo pateiktos 101 anotacijos. Po kruopštaus recenzentų įvertinimo, 76 dalyvių moksliniai straipsniai buvo atrinkti kaip tinkami publikuoti konferencijos medžiagoje, o 13 iš jų buvo ypač teigiamai įvertinti, bei artimiausiu laiku bus išspausdinti žurnale „Energetika“ (http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/energetika).

Konferencijos atidarymo proga Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius pasveikino dalyvius ir, trumpai apžvelgdamas instituto tarptautinį bendradarbiavimą, pakvietė pasinaudoti galimybe užmegzti tarp-institucinius bendradarbiavimo ryšius su LEI bei tarpusavyje.  Vieno iš pagrindinių konferencijos rėmėjų, UAB „Kauno Energija“, atstovas p. Kęstutis Kvedaravičius padėkojo LEI už iniciatyvą kasmet suburti jaunuosius mokslininkus energetikos iššūkiams bei klausimams aptarti, akcentavo svarbų mokslininkų įnašą Kauno Energija veiklose, bei konferencijos dalyviams palinkėjo kruopštaus darbo ir įdomių diskusijų.

Sveikinimo žodžius susirinkusiems taip pat tarė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo bei Energetikos ministerijų atstovai. Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas prof. Eugenijus Butkus pabrėžė jaunųjų mokslininkų susitikimų svarbą: „Jaunieji mokslininkai yra patys svarbiausi, nes jų priešakyje – mokslinės karjeros dešimtmečiai, todėl čia jie gali užmegzti ryšius, itin naudingus ateityje tiek jų institucijoms, tiek jiems asmeniškai.“ Energetikos ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vedėjas Tomas Lukoševičius konferencijos dalyviams palinkėjo sėkmės ateities darbuose ir pakvietė aktyviai dalyvauti pasitinkant energetikos sektoriaus iššūkius, ieškant tvarių ir gamtą tausojančių būdų jiems spręsti.

Po sveikinimo žodžių, konferencijos dalyviai buvo pakviesti išklausyti plenarinės sesijos pranešimų. Pirmasis pranešėjas – prof. dr. Tony Donné, tarptautinio branduolių sintezės mokslinių tyrimų konsorciumo EUROfusion vadovas, supažindino su Europos Sąjungos planu išgauti elektros energiją atliekant kontroliuojamą branduolių sintezę (pranešimo tema – The European roadmap towards fusion electricity). Antrasis pranešėjas – doc. dr. Francesco Comiti iš Italijos Laisvojo Bozen-Bolzano Universiteto, supažindino su metodais, skirtais įvertinti hidro-energetikos įtaką upių sistemoms (pranešimo tema – Hydropower Impacts on River Systems: The Hydromorphological Approach). Antrąją konferencijos dieną plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė Vokietijos branduolinių jėgainių ir reaktorių saugos organizacijos (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS)) atstovas dr. Justus Oldenburg ir doc. dr. Michael LaBelle iš Centrinio Europos universiteto. Dr. Justus Oldenburg pateikė tarptautinę požiūrio į branduolinę energetiką ir naujiems reaktoriams keliamų reikalavimų saugai pokyčių apžvalgą (pranešimo tema – New Reactors: International Developments and Safety Features). Prof. Michael LaBelle apžvelgė valstybių atsakomybes siekiant užtikrinti energijos poreikį, energijos teisingumo klausimus ir kompromisus tarp investicijų į energijos inovacijas ir siekio užtikrinti žemiausią energijos kainą (pranešimo tema – Trade-offs Between Energy Innovation and Price: State Responsibilities and Energy Justice).

Konferencijos baigiamosios sekcijos metu, Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos jaunajam mokslininkui Mantui Povilaičiui bei Degimo procesų laboratorijos jaunajam mokslininkui Rolandui Paulauskui įteiktos Vydūno Jaunimo Fondo (JAV) įsteigtos „Prof. Romo Viskantos“ vardines premijos, už žymius savo tyrimų srityje pasiekimus energetikos problemų tyrimuose. Premijas jauniesiems mokslininkams įteikė fondo įgaliotoji atstovė Lietuvoje Jolita Buzaitytė – Kašalynienė.
Geriausių konferencijoje pristatytų darbų autoriams įteikti diplomai bei atminimo dovanos. Magistrantų ir 1-2 metų doktorantų grupėje: Vladislavs Bezrukovs (Latvija) – pirma vieta ; Zsofia Toth (Vengrija) – antra vieta; Levente Racz (Vengrija) – trečia vieta. 3-4 metų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų grupėje: Edgaras Misiulis (Lietuva) – pirma vieta; Agota Mockutė (Italija) – antra vieta; Natalia Czuma (Lenkija) – trečia vieta.

Konferencijos medžiaga
Konferencijos programa


Lietuvos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius kartu su konferencijos organizatoriais maloniai kviečia dalyvauti 2019 m. gegužės 23–24 d. įvyksiančioje 16-oje CYSENI konferencijoje. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, doktorantai ir jaunieji mokslininkai kviečiami registruotis ir pateikti savo tyrimų anotacijas iki 2018 m. gruodžio 21 d.

2019 m. konferencijos kvietimo informacinis lankstinukas: https://url.lei.lt/cys19brochure
Daugiau informacijos konferencijos tinklalapyje: http://cyseni.com/
Taip pat nepamirškite mūsų sekti
Facebook socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/CYSENI/
ir https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas