Įvyko 16-oji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2019“ (Cyseni 2019)

2019 m. gegužės 23–24 d. Lietuvos energetikos institute įvyko 16-toji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos klausimais „Jaunoji energetika 2019“ (Conference of Young Scientists on Energy Issues – CYSENI 2019).

Pirminis konferencijos tikslas – suteikti galimybę pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, doktorantams ir jauniesiems mokslininkams pristatyti savo naujausius tyrimus energetikos srityse.

Jau 16-tus metus iš eilės organizuojama konferencija sulaukė nemažo susidomėjimo tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio šalių. Per dvi dienas konferenciją aplankė 127 dalyviai, tarp kurių – konferencijos dalyviai bei juos lydintys asmenys, recenzentai ir svečiai, besidomintys energetikos tyrimais. Šių metų renginyje mokslinius tyrimus pristatė itin gausus būrys autorių – 24 jaunieji Lietuvos mokslininkai ir 40 užsienio dalyvių iš Vokietijos, Tailando, Sakartvelo, Vengrijos, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos, Turkijos, Estijos, Izraelio, Jordanijos ir Ispanijos.

Iš viso konferencijai buvo pateiktos 102 anotacijos. Po kruopštaus recenzentų įvertinimo, 67 dalyvių moksliniai straipsniai buvo atrinkti kaip tinkami publikuoti konferencijos medžiagoje, o 7 iš jų buvo ypač teigiamai įvertinti, bei artimiausiu laiku bus išspausdinti žurnale „Energetika“ (http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/energetika).

Konferencijos atidarymo proga Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius pasveikino dalyvius ir pakvietė drauge spręsti svarbiausius šių dienų energetikos iššūkius, akcentuodamas svarbiausią jų – CO2 išmetimų mažinimą. Instituto direktorius taip pat trumpai pristatė instituto tyrimų kryptis, aktyvų dalyvavimą tarptautinių mokslinių tyrimų veiklose, bei pakvietė bendradarbiauti Horizon Europe tyrimų programos projektuose ir studijuoti instituto siūlomose doktorantūros studijose. Vieno iš konferencijos rėmėjų, VšĮ „Kaunas IN“, atstovas p. Tadas Stankevičius konferencijos svečiams pristatė Kauno miestą kaip kultūros, mokslo, inovacijų, technologijų ir investicijų inkubatorių bei pakvietė aktyviai įsitraukti į miesto augimo procesus.

Po sveikinimo žodžių, konferencijos dalyviai buvo pakviesti išklausyti plenarinės sesijos pranešimų. Pirmasis pranešėjas – dr. Christopher Kulander, Pietų Teksaso teisės koledžo (JAV) dėstytojas, supažindino su Jungtinių Amerikos Valstijų pastarojo dešimtmečio skalūninių dujų gavybos realijomis (pranešimo tema – Shale gas and LNG in the USA. Lessons for Europe). Antrasis pranešėjas – dr. Marco Binotti iš Milano technologijos universiteto (Italija), supažindino su technologijomis, skirtomis saulės energijai koncentruoti (angl. concentrated solar power) bei apžvelgė atsinaujinančiais energijos ištekliais grįstus energetikos raidos scenarijus (pranešimo tema – Concentrating Solar Power: renewable and dispatchable energy for the future).

Plenarinę sekciją vainikavo Vydūno Jaunimo Fondo (JAV) įsteigtų „Prof. Romo Viskantos“ vardinių premijų įteikimo ceremonija. Premijos įteiktos Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos jaunajam mokslininkui Dariui Jakimavičiui bei Vandenilio energetikos technologijų centro jaunajai mokslininkei Simonai Tučkutei, už žymius savo tyrimų srityje pasiekimus sprendžiant energetikos problemas. Premijas jauniesiems mokslininkams įteikė fondo įgaliotoji atstovė Lietuvoje Jolita Buzaitytė – Kašalynienė.
Konferencijos baigiamosios sekcijos metu geriausių konferencijoje pristatytų darbų autoriams įteikti diplomai bei atminimo dovanos. Magistrantų ir 1-2 metų doktorantų grupėje: Dzmytry Nestsiarovich (Baltarusija) – pirma vieta ; Zsofia Toth (Vengrija) – antra vieta; Antra Gaile (Latvija) – trečia vieta. 3-4 metų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų grupėje: Lina Vorotinskienė (Lietuva) – pirma vieta; Paulius Vilkinis (Lietuva) – antra vieta; Dovilė Gimžauskaitė (Lietuva) – trečia vieta.

 


Lietuvos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius kartu su konferencijos organizatoriais maloniai kviečia dalyvauti 2020 m. gegužės 21–22 d. vyksiančioje 17-toje CYSENI konferencijoje. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, doktorantai ir jaunieji mokslininkai kviečiami registruotis ir pateikti savo tyrimų anotacijas iki 2019 m. gruodžio 20 d.

2020 m. konferencijos lankstinukas
2019 m. konferencijos medžiaga
 2019 m. konferencijos programa

Daugiau informacijos konferencijos tinklalapyje: http://cyseni.com/
Taip pat nepamirškite mūsų sekti
Facebook socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/CYSENI/
ir https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas