Įvyko 18-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Energija ateities visuomenei“

Įvyko 18-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Energija ateities visuomenei“

Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijų tradicija tęsiasi nuo 1935 metų, kuomet pirmoji konferencija buvo surengta Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Tarpukariu Baltijos šalių konferencijos buvo rengiamos kasmet ir vyko Tartu (Estija), Helsinkyje (Suomija), Rygoje (Latvija), Kaune (Lietuva). Paskutiniąją tarpukario konferenciją Taline (Estija) pertraukė TSRS agresija prieš Baltijos šalis. Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijų rengimas atnaujintas tik 1999 m., kai konferenciją surengė Latvijos mokslų akademija. Šiuo metu teminės Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijos vyksta kas dvejus metus vis kitoje šalyje. Buvo surengtos konferencijos Rygoje (1999 m.), Taline (2001 m.), Vilniuje (2003 m.), Helsinkyje (2005 m.), Rygoje (2007 m.), Vilniuje (2010 m.), Taline (2013 m.), Rygoje (2015 m.), Helsinkyje (2017 m.), Vilniuje (2019 m.) ir Taline (2021 m.).

18-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija (BCIC) „Energija ateities visuomenei“ vyko šių metų balandžio 20–21 d. Rygoje. Ją organizavo Latvijos mokslų akademija kartu su Estijos ir Lietuvos mokslų akademijomis bei bendradarbiavimo partneriais Latvijoje – AB „Olainfarm“ ir AB „Latvenergo “. Konferencijoje dalyvavo Baltijos jūros šalių mokslų akademijų prezidentai, Europos mokslinių tyrimų institutų ir akademinių organizacijų atstovai, energetikos specialistai, politikos formuotojai ir verslininkai.

Iš Lietuvos, 18-oje BCIC konferencijoje dalyvavo: Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius ir grupė LMA ir jaunosios akademijos narių bei ekspertų iš Lietuvos energetikos instituto (LEI). Po konferencijos iškilmingo atidarymo vyko Plenarinė sesija, kurią pradėjo Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos (EASAC) Energetikos programos direktorius William Gillett. Jis pristatė Europos šalių mokslų akademijų veiklą, teikiant moksliniais tyrimais pagrįstas šiltnamio dujų emisijų mažinimo politikos rekomendacijas. Taip pat Plenarinėje sesijoje pasisakė Suomijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos mokslų akademijų atstovai. Po to diskusijos vyko atskirose sesijose, kuriose aptarti energijos šaltiniai, tiekimas ir saugojimas bei efektyvus ir tvarus energijos vartojimas.

LEI mokslininkai pristatė šiuos pranešimus:
• Algirdas Kaliatka (LMA), „Lietuvos energetikos institute vykdomi energetikos sektoriaus plėtros tyrimai“;
• Gediminas Stankūnas (LMA Jaunoji akademija), „Kiek esame arti branduolių sintezės „beribės“ energijos gavimo?“;
• Vidas Lekavičius (LMA Jaunoji akademija), „Energijos nepriteklius Baltijos šalyse“;
• Ralfas Lukoševičius (UAB Addeco direktorius, LEI doktorantas), „Biometano sektoriaus plėtra Lietuvoje“.

Po kiekvienos sesijos vyko diskusijos, o galutiniai rezultatai buvo aptarti išsamioje parinktų ekspertų diskusijoje, kuri apibendrino visus pasisakymus atskirose sesijose ir buvo pagrindas konferencijos memorandumui parengti. Prieš užbaigiant konferenciją vyko Baltijos akademijos medalių įteikimas. Medalių įteikimo konkurso komisijos sprendimu Baltijos mokslo akademijų medaliai 2023 m. buvo įteikti:
• Akademikui dr. Jūrui Baniui (Lietuva) už bendradarbiavimo tarp Baltijos regiono mokslų akademijų stiprinimą ir išskirtinius mokslo pasiekimus fizikos srityje;
• Akademikei dr. Baiba Rivža (Latvija) už bendradarbiavimo tarp Baltijos šalių mokslų akademijų stiprinimą ir išskirtinius mokslo pasiekimus ekonomikos srityje;
• Dr. Arvi Hamburg (Estija) už svarų indėlį į energetikos pertvarką ir už ateities energetikos politikos formavimą visame Baltijos regione.

Po 18-osios BCIC konferencijos uždarymo vyko uždari Mokslo akademijų prezidentų ir Jaunųjų akademijų susitikimai, kuriuose buvo svarstomi tolimesnio bendradarbiavimo planai, aptariami kiti bendri renginiai bei tartasi dėl sekančios BCIC konferencijos rengimo vietos.

18-osios BCIC konferencijos programa: Programa
Konferencijos įrašas (balandžio 20 d.): https://www.youtube.com/watch?v=6nmkeiSXxGg
Konferencijos įrašas (balandžio 21 d.): https://www.youtube.com/watch?v=oTkv7eLgYgY


Lietuvos mokslininkų delegacija prie Latvijos mokslų akademijos pastato, kuriame vyko 18-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Energija ateities visuomenei“. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Ralfas Lukoševičius (UAB Addeco, LEI doktorantas), Vidas Lekavičius (LMA Jaunoji akademija), Jūras Banys (LMA prezidentas), Zenonas Dabkevičius (LMA viceprezidentas), Algirdas Kaliatka (LMA), Jurgis Vilemas (LMA emeritas), Gediminas Stankūnas (LMA Jaunoji akademija)