Įvyko 2022 m. visuotinis darbuotojų susirinkimas

2022 m. gegužės 6 dieną vykusiame visuotiniame Lietuvos energetikos instituto darbuotojų susirinkime LEI direktorius dr. Sigitas Rimkevičius apžvelgė instituto 2021 m. veiklos rezultatus. Direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Instituto atminimo aukso ir sidabro medalių skyrimo komisijos nutarimu, buvo įteikti aukso ir sidabro medaliai labiausiai prisidėjusiems prie instituto pasiekimų.

Susirinkimo pradžioje RTO Lithuania direktorius Arminas Varanauskas pasidžiaugė asociacijos narių sėkminga veikla ir bendradarbiavimu, akcentavo itin aktyvų LEI įsitraukimą į organizacijos veiklą.

Instituto direktorius Sigitas Rimkevičius darbuotojams pristatė LEI 2021 m. veiklos ataskaitą: Apžvelgti 2021 m. svarbiausi LEI įvykiai ir mokslo padalinių pasiekimai, instituto bendradarbiavimas su verslu, apgintos daktaro disertacijos, apžvelgti 2021 m. mokslinės veiklos ir finansiniai rodikliai.

Renginyje dalyvavęs Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas dr. Valdas Lukoševičius instituto direktoriui Sigitui Rimkevičiui įteikė Šilumos energetiko Garbės ženklo aukso medalį. Medalis buvo paskirtas vienbalsiu LŠTA Tarybos sprendimu. LŠTA Garbės ženklo medalis įsteigtas 2021 m. ir juo yra apdovanojami centralizuoto šilumos tiekimo įmonių, valstybinių, mokslo ir visuomeninių institucijų, verslo ir įvairių su šilumos energetikos sektoriumi susijusių įmonių bei organizacijų darbuotojai, ženkliai prisidėję prie centralizuoto šilumos ūkio raidos ir pasiekę rezultatų, formuojant ir įgyvendinant Nacionalinės energetikos strategijos bei kitų šilumos ūkio vystymąsi formuojančių strateginių teisės aktų nuostatas.