Įvyko 2023 m. visuotinis darbuotojų susirinkimas

2023 m. birželio 9 d. 13 val. LEI Konferencijų salėje įvyko metinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu direktorius Sigitas Rimkevičius darbuotojams pristatė LEI 2022 m. veiklos ataskaitą, atsakė į rūpimus klausimus. Apžvelgti svarbiausi LEI 2022 m. įvykiai, darbuotojų ir mokslo padalinių pasiekimai, projektinė veikla, bendradarbiavimas su verslu, pristatyti 2022 m. mokslinės veiklos ir finansiniai rodikliai.