Įvyko programos Europos horizontas projekto RE-WITCH įvadinis susitikimas

2024 m. sausio 24-25 d. Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) patalpose, Mesinoje, Italijoje įvyko programos Europos horizontas projekto „Atsinaujinančių išteklių ir atliekinės šilumos panaudojimas pramonėje naudojant vėsinimo bei energijos surinkimo technologijas“ (RE-WITCH) inauguracinis susitikimas.

Projekto įgyvendinime dalyvauja 26 partneriai iš 10 šalių. Numatyti 4 demonstracinės vietos. Projektas numato pademonstruoti energiškai efektyvius vėsinimo ir šildymo sprendimus pramoniniams procesams.

Susitikimo metu pristatytos projekto veiklos, tikslai, prisistatė projekto partneriai. Susitikime dalyvavo Lietuvos energetikos instituto atstovai Rolandas Urbonas, Petras Leknius ir Andrius Smaguris.