Įvyko RenOnBill projekto informacinis renginys

Spalio 27 d. įvyko RenOnBill projekto informacinis renginys, kurio metu renginio dalyviai buvo supažindinami su artimiausiais programos „Europos horizontas“ energetikos tematikos (5-as klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimais.

Taip pat vyko diskusija tema „Gyvenamųjų pastatų modernizavimo apmokant per sąskaitas už energiją: iššūkiai ir galimybės“.

Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas (on-bill schemes (OBS)) už energiją yra lankstus ir novatoriškas sprendimas, paspartinti renovaciją Europos Sąjungos gyvenamųjų pastatų sektoriuje. Taikant OBS schemą sąskaitos už energiją yra naudojamos kaip priemonė pastatų renovacijos investicijoms grąžinti. Tai tuo pačiu teikia naują verslo galimybę energetikos įmonėms bei finansų įstaigoms. Žengdamos į šią rinkos nišą, energetikos įmonės bei finansų įstaigos gali padidinti savo klientų skaičių, įtvirtinti savo pozicijas renovavimo rinkoje bei išplėsti savo tvarių paskolų ir paslaugų pasiūlymų portfelį.

Per pastaruosius metus OBS schema buvo sėkmingai taikoma renovuojant gyvenamuosius namus Šiaurės Amerikoje. RenOnBill projekto vykdymo metu buvo įvertintos galimybės OBS schemą taikyti Europoje. Atsižvelgus į reikšmingas skirtybes parengtas rinkinys verslo modelių, kurie turėtų potencialo paskatinti renovacijos mastą. Parengti verslo modeliai, jų charakteristikos bei taikymo galimybės buvo trumpai pristatyti, o vėliau vyko diskusija apie pagrindinius modelių taikymo iššūkius Lietuvoje ir kokie galėtų būti sprendimai juos įveikti.