Įvyko „TWIN-PEAKS iššūkio“ idėjų pristatymai

2023 m. kovo 24 dieną Lietuvos energetikos institute vyko „TWIN-PEAKS“ iššūkio pristatymai. Projekto koordinatorius, Andrius Tamošiūnas, pristatė projekto veiklas ir supažindino auditoriją su projekto koncepcija. Renginio metu studentų grupės pristatė, jų manymu, tinkamiausią ateities technologiją, tinkančią atliekas paversti į energetinius produktus arba jas panaudoti antrą kartą. Renginį stebėjo ir vertino dvi komisijos. Vyresniųjų komisija buvo sudaryta iš: Kauno kogeneracinės jėgainės, Orlen Lietuva, Adecco ir KTU universiteto atstovų. Jaunesniųjų komisiją sudarė Garliavos Jonučių progimnazijos ir Jono Pauliaus antrojo gimnazijos mokinės. Renginio dalyviai buvo apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais.