Renginio „Cool gas as an energy source for shipping” metu vandenilio perspektyvas pristatė dr. Darius Milčius

Balandžio 8 d., moderuojant Jūrinio klasterio vadovui Andriui Sutnikui, įvyko virtualus susitikimas tema „Cool gas as an energy source for shipping“, kuriame buvo aptariami vėsių dujų (suskystintos gamtinės dujos, vandenilis, amoniakas) panaudojimo kaip energijos ištekliaus laivininkystėje klausimai.

Renginyje dalyvavo per 100 klausytojų, kurie išklausė 8 pranešimus. Šiame renginyje aktualią LEI Vandenilio energetikos technologijų centrui tematiką pristatė LR Energetikos ministerijos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė ir LEI Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas dr. Darius Milčius. Viceministrė pranešime „Opportunities for Hydrogen In Lithuania“ („Vandenilio perspektyvos Lietuvoje“) pristatė atsinaujinančių išteklių plėtrai Lietuvos energetikos sektoriuje iškeltus tikslus iki 2050 m. Pristatymo metu paminėta įkurta Vandenilio platforma, 18-osios Vyriausybės Darbo programa, numatanti sukurti vandenilio technologijų vystymo Lietuvoje gaires ir veiklų planą, bei ne per seniausiai LR Seime priimtas Alternatyvių degalų įstatymas, kuriame numatyta, kad transporto sektoriuje bus naudojama daugiau atsinaujinančios energijos išteklių, tarp jų bus skatinamas biometano ir vandenilio dujų naudojimas.

Dr. Darius Milčius pranešime „Hydrogen for Mobility: R&D Activities at Lithuanian Energy” („Vandenilis transporto sektoriui: MTEP veiklos Lietuvos energetikos institute“) trumpai supažindino su LEI vykdomomis veiklomis ir infrastruktūra bei plačiau pateikė Vandenilio energetikos technologijų centro pasiekimus ir galimybes kuriant švaraus vandenilio iš vandens gavybos ir metalų hidridų formavimo žematemperatūrėje plazmoje technologijas.

Pranešėjų iš AB „Klaipėdos nafta“, VGTU bei 4 užsieniečių pranešimuose buvo pristatomi suskystintų gamtinių bei bio-dųjų panaudojimo laivininkystėje klausimai.

Renginys organizuotas projekto Liquid Energy rėmuose. Organizatoriai – Lietuvos jūrinis klasteris, prisijungęs prie 2020 m. įsteigtos Lietuvos vandenilio platformos bei klasterio koordinatorius Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, bendradarbiaujant su užsienio partneriais – norvegų organizacija Shipping & Offshore Network.