Įvyko visuotinis LEI JMS narių susirinkimas

2018 m.birželio 21 d. įvyko Lietuvos energetikos instituto Jaunųjų mokslininkų sąjungos (LEI JMS) visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo metu aptarti darbai atlikti per einamuosius (2017-2018) metus, patvirtintos sąjungos pirmininko (A. Tidikas), bei revizoriaus (T. Kaliatka) metinės ataskaitos, išrinkta naujoji valdyba.

2018-2019 metų Valdybą sudaro:
Valdybos pirmininkas: Andrius Tidikas (17 lab.)
Valdybos pirmininko pavaduotojas: Eimantas Neniškis (31 lab.)
Valdybos narys: Vytautas Akstinas (33 lab.)
Valdybos narys: Marius Sadeckas (13 lab.)
Revizorė: Dovilė Gimžauskaitė (15 lab.)