JET – 40 metų kuriant sintezės istoriją

Džiaugiamės sėkminga JET veikla ir sveikiname visą JET komandą sulaukus net 40 metų aktyvios mokslinės veiklos, leidusios pasiekti nuostabių rezultatų plečiant mokslinio pažinimo ribas!

Lietuvos energetikos institutas į JET veiklas įsijungė 2012 metais, kai vyko pasirengimas JET reaktoriuje esančių neutronų detektorių kalibaravimo kampanijai. Šiuo tikslu, į JET reaktorių turėjo būti patalpintas Cf-252 šaltinis ir atlikti bandomieji neutronų registravimo matavimai. Šis šaltinis iki JET reaktoriaus turėjo būti transportuojamas tam skirtuose konteineriuose su specialia biologine apsauga, kurios efektyvumas turėjo būti patikrintas išsamiais Monte Karlo skaičiavimais. LEI mokslininkai ištyrė tris skirtingus biologinio ekranavimo variantus skirtingiems etapams: transportavimui, patalpinimui į reaktorių ir pačiame JET reaktoriuje.

Sėkmingai įvykdžius pirmąjį projektą prasidėjo kasmetiniai darbai susiję su ITER medžiagų aktyvacijos skaičiavimais, JET reaktoriaus komponentų radiacine analize ir kitomis panašiomis veiklomis. Dalyvavimas JET mokslinių tyrimų programoje leido įsitraukti ne tik į skaitinius tyrimus, bet ir dalyvauti JET eksperimentų kampanijose, kur LEI atlieka plazmos galios pasiskirstymo JET reaktoriuje įrenginio bolometro duomenų analizę nuo 2014 metų.

40 YEARS OF JET:

#JETat40