Klimato kaitos švelninimas: vandenilio technologijų plėtra ir diegimas pramonės sektoriuje

Šiais metais pradėtas vykdyti EUKI programos projektas „Atnaujintas vandenilio technologijų startas“ (RenewStart). Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie klimato kaitos švelninimą, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip vėjo ir saulės energija, integraciją su vandenilio technologijomis.

Projekto idėja – paspartinti vandenilio technologijų plėtrą ir jų diegimą „didelių išmetimų“ sektoriuose (naftos chemijos, chemijos, cemento ir kt.), integruojant juos su atsinaujinančiais energijos ištekliais (AEI).

„Projekte analizuosime 4 šalis – Lenkiją, Lietuvą, Bulgariją ir Albaniją – pagal jų AEI potencialą ir dekarbonizacijos naudojant vandenilį galimybes. Projekto metu LEI mokslininkai vertins atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo vandenilio gamybai iš vandens galimybes Lietuvoje. Bus vertinama galimų projektinių sprendinių kaštai (tiek investicijos reikalingos vandenilio gamybos parkų sukūrimui, tiek vandenilio gamybos sąnaudos), ieškoma geriausių sprendinių vandenilio transportavimui iki galutinių vartotojų. Taip pat bus vertinama klimatui neutralių, sintetinių angliavandenilių gamybos potencialas Lietuvoje ir galimi technologiniai sprendiniai.“ – Lietuvos energetikos instituto mokslininkų indėlį pristato projekto atstovas, LEI Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas dr. Darius Milčius.

Pasak D. Milčiaus, projekte didelis dėmesys taip pat bus skiriamas vandenilio technologijų žinomumui didinti, organizuojant seminarus pramonės ir verslo įmonių, savivaldybių atstovams ir taip pat plačiąjai visuomenei.

Projekto informacija: https://www.lei.lt/projektas/atnaujintas-vandenilio-technologiju-startas/