Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos – 2019“

Šių metų sausio 31 d. įvyko kasmetė nacionalinė konferencija „Šilumos energetika ir technologijos – 2019“. Konferenciją organizavo Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (LŠTA) ir Branduolinės energetikos asociacija.

Konferencijos plenarinio posėdžio metu pranešimus skaitė Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) atstovai, mokslininkai ir ekspertai.

Pirmasis pranešėjas plenariniame posėdyje – energetikos viceministras Vidmantas Macevičius, kuris pristatė 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų investavimo sritis energetikoje, apžvelgdamas sritis, kuriose ES paramos lėšų trūkumas ar perteklius. Taip pat viceministras pateikė įžvalgas apie paramos perspektyvas 2021 – 2027 m.
VKEKK Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas pristatė VKEKK vaidmenį energetikoje, šilumos sektoriaus kainodaros principus, investicijų (ne)atsiperkamumo galimus atvejus, daug dėmesio skyrė efektyviam šilumos vartojimui.
AB „Kauno energija“ atstovas Ūdrys Staselka pristatė bendrovės veiklos rezultatus ir pasiekimus: inovacijas, techninius sprendimus, veiksnius, lėmusius mažesnę šilumos kainą gyventojams, tuo pačiu ir patikimesnį šilumos tiekimą vartotojams.
LŠTA prezidentas dr. Valdas Lukoševičius pateikė įžvalgas apie inovacijų CŠT sektoriui poreikį, kainodaros tobulinimo būtinybę, kitas problemas.

Visi kiti pranešėjai supažindino su savo atliekama veikla, pateikė siūlymus darniai energetikai vystyti.

Konferencijos medžiagą rasite adresu:
https://url.lei.lt/sil-en-tech-2019