Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.)
Moksliniams tyrimams, susijusiems su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimo saugos vertinimu, atlikti (technologijos mokslai).

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)
Mokslinio darbo pobūdis: kuro ir kitų organinių terminės degradacijos tyrimai naudojant vienalaikę terminės ir susidariusių junginių (TGA-FTIR-GC/MS) analizės metodus (technologijos mokslai).

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje (1,0 et.)
Mokslinio darbo pobūdis: srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai, siekiant efektyviai valdyti jų maišymosi homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą (technologijos mokslai).

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje:
1. Moksliniam darbui tema „Skaitmenizavimas elektros energetikos sistemose ir didelių duomenų apdorojimo algoritmai“ atlikti (technologijos mokslai) (1,0 et.);
2. Moksliniam darbui tema „Aktyviosios galios rezervų prekybos koncepcijos vystymas“ (socialiniai mokslai) (1,0 et.).

Pretendentai pateikia:

Instituto direktoriui prašymą dalyvauti konkurse;
Gyvenimo aprašymą;
Mokslinių darbų sąrašą;
Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2017 m. balandžio 21 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas, daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p.  Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt. Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti www.lei.lt → Darbuotojams → Konkursai → atestacija arba  www.lmt.lt → Institucijų skelbimai → Konkursai eiti pareigas → Lietuvos energetikos institutas.