Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje (1,0 et.)

1. Mokslinio darbo pobūdis: energetinės paskirties įrenginių medžiagų senėjimo tyrimas, taikant rentgeno difrakcinės analizės ir Rietveld kristalinės struktūros patikslinimo metodus (technologijos mokslai).
2. Mokslinio darbo pobūdis: kontroliuojamo nanoporėtumo koloninės struktūros medžiagų sintezė ir tyrimas (1,0 et.,) (technologijos mokslai).

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (0,5 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos objektų patikimumo ir rizikos vertinimas, atsižvelgiant į nežinomų patikimumo charakteristikų neapibrėžtumą, modelių analizė ir vystymas  (technologijos mokslai).

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: Moksliniams tyrimai, susiję su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu (technologijos mokslai).

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje (0,5 et.)

Moksliniam darbui „Srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai, siekiant efektyviai valdyti jų maišymosi homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą“.

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo 28 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p.  Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.
Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Konkursai → atestacija arba www.lmt.lt → Institucijų skelbimai → Konkursai eiti pareigas → Lietuvos energetikos institutas.