Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: pažangių degimo ir dujinimo procesų tyrimas, technologijų kūrimas ir praktinis jų taikymas (technologijos mokslai)

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje (1,0 et., vieneriems metams)

Mokslinio darbo pobūdis: kuro ir energijos sąnaudų Lietuvos pramonėje ir namų ūkiuose, atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo ir naujų AEI technologijų tyrimai (technologijos mokslai).

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 29 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p.  Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.
Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Konkursai → atestacija arba www.lmt.lt → Institucijų skelbimai → Konkursai eiti pareigas → Lietuvos energetikos institutas.