Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: gamtinių dujų ir oro mišinio, įmaišant sintetines dujas, degimo proceso tyrimai  (technologijos mokslai).

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje (2,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai, siekiant efektyviai valdyti jų maišymosi homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą (technologijos mokslai).

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje (2,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas (nagrinėjami klausimai susiję su išmaniosios apskaitos bei duomenų surinkimo ir mainų platformos (Data Hub) vystymu) (technologijos mokslai).

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2018 m. vasario 16 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p.  Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.
Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Konkursai → atestacija arba www.lmt.lt → Institucijų skelbimai → Konkursai eiti pareigas → Lietuvos energetikos institutas.